Röda Korskursen

I söndags, den 18 april, genomfördes den planerade Röda Korskursen. Vi som deltog samlades hos Marie-Louise och Per Olof Heiwall i deras Lillgården (nåja) i Lerum. Kursledaren, Bror Johansson, från RK började utbildningen kl. 0900 och den pågick hela dagen. Kursen omfattar hjärt-lungräddning, första hjälpen, krishantering, hur man uppträder på en olycksplats, om någon sätter i halsen m.m.
Några som hade tidigare kunskaper upptäckte snart att vissa moment hade förändrats i tillvägagångssättet jämfört med vad man då lärt sig.
Vi var alla nöjda med utbildningen som ger oss en möjlighet att hjälpa till vid en nödsituation. Vi är väl inga fenor, för fulllärda blir man bara genom praktisk erfarenhet från verkliga livet, och det är väl ingens önskan att få uppleva realiteten men vi är fullt kapabla att assistera tills experthjälp anländer. Per-Olof som är läkare och psykolog stöttade Bror med värdefulla inlägg.
Förutom kaffepauser serverades en alldeles förträfflig lunch (som betalades av deltagarna själva) i huvudbyggnaden och den gamla slottsmiljön gjorde att man kände sig som i en första klassens restaurant.
Marie-Louise skall ha ett varmt tack för den goda maten och för det arbete hon lagt ner och för att Heiwalls ställt upp med lokaler.
I dagens GP finns en artikel som förtäljer att ÖIS som första elitserielag har påbörjat kurser för spelare och andra aktiva i att rädda liv på eller utanför plan. Detta visar ett ökat behov av att utbilda så många som möjligt i räddningsarbete. Uppskattningsvis 10000 personer dör varje år i Sverige på grund av hjärtstopp. Vi skulle väl alla vara glada om någon i vår närhet kunde ge första hjälpen om man skulle drabbas av något akut.
Kommittén tackar alla deltagare och tycker att det var väl använda pengar.
För UBCC
Lennart Brick
2010-04-20
PS  Det är viktigt att alltid ha mobilen tillgänglig så att man kan ringa 112   DS

Information om UBCC, mest i Västsverige.